LDK Lubsko

Informacje

Jesteś tutaj: Strona głównaGALERIA

GALERIA

28.10.2018 - Obchody 60 lecia ZST

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

I Festiwal Pysznego Pieroga

W sobotę (22.09) w Lutolu wczesnym popołudniem rozpoczął się organizowany przez Sołectwo Lutol oraz Stowarzyszenie "Uśmiechnij się" I Festiwal Pysznego Pieroga. Na przybyłych, oprócz wyśmienitych pierogów różnego rodzaju, czekał ciekawy program artystyczny i mnóstwo innych atrakcji, jak karuzele, dmuchańce, przejażdżki konne oraz różnorodne stoiska.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Lucjan Grzeja - lubski społecznik i regionalista, badacz i popularyzator Łużyc Wschodnich

21 września, w piątek, po południu, w kawiarni Mocca w Lubskim Domu Kultury zebrał się tłum ludzi. Wszyscy zgromadzili się w jednym celu, aby wspomnieć Lucjana Grzeję i jednocześnie otworzyć wystawę Lucjana Grzeji, która będzie trwała do 20 października.
Druga okazja, to 735 lecie nadania praw miejskich Lubsku. Imprezę zorganizowało Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lubskiej, prezes Pani Zofia Zawiślak i Pani Dorota Kacprzak. Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku odczytali wspomnienia przyjaciół Lucjana oraz wiersze. Również burmistrz Lubska Lech Jurkowski wspomniał o wspólnym wyjeździe na konkurs z Panem Lucjanem. We wspomnieniach Pana Kowalczyka znalazł się opis charakterystycznych cech Lucjana, jednocześnie przypomniał wszystkim, jak z Panem Henrykiem Jurkowskim obchodził 700 lecie nadania praw miejskich Lubsku, a po 35 latach świętuje ten dzień z jego synem – Lechem Jurkowskim.
Na takiej uroczystości nie mogło zabraknąć synów Pana Lucjana Grzeji, którzy uświetnili uroczystość swoją obecnością i razem z rodzinami uczestniczyli we wspomnieniach i otwarciu wystawy.
Cytując post Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Lubskiej: Lucjan Grzeja – to badacz i popularyzator Łużyc Wschodnich.
Urodził się 9 grudnia 1924 r. w Sokolnikach, województwo kaliskie. Miał 2 braci i 2 siostry. W latach 1931 – 1938 uczęszczał tam do szkoły podstawowej, a po jej ukończeniu wyjechał do dziadków Ignacego i Katarzyny Brzezińskich, zamieszkałych w majątku obszarniczym Brudzew, powiat Kalisz. Dziadek był gajowym w tutejszym majątku. Ojciec Antoni był rolnikiem, matka Stanisława ( z domu Brzezińska ), gospodynią domową.
W latach 1942 – 1945 zamieszkał u brata w Wieluniu. Pracował w stolarni wojskowej, jako robotnik magazynowy i placowy. W latach 1945 – 1946 ukończył podoficerską szkołę broni pancernej w Modlinie i odbył służbę wojskową w samodzielnym pułku czołgów w Szczecinie.
We wrześniu 1947 . został zdemobilizowany. Powrócił do Sokolnik, podjął pracę w zarządzie gminnym jako poborca podatkowy. Rozpoczął korespondencyjnie szkołę średnią w Łodzi oraz zawodowy kurs księgowości.
W marcu 1948 r. , wraz z ojcem, wstąpił w szeregi PPR. W 1948 r. rozpoczął naukę w Studium Przygotowawczym w Łodzi. Była to dwuletnia szkoła średnia ogólnokształcąca przy Uniwersytecie Łódzkim. W trakcie nauki w tej szkole pełnił szereg funkcji społecznych, m.in. przewodniczącego Zespołów Samopomocy Koleżeńskiej w nauce ( 1948 – 1949 ) i był w Zarządzie Uczelnianym Związku Akademickiego Młodzieży Polskiej.
W 1950 r. wyjechał na studia do Rostowa ( filologia rosyjska na uniwersytecie ). Na wydziale pełnił obowiązki sekretarza organizacji partyjnej. Po ukończeniu studiów i uzyskania stopnia magistra w 1955 r., wyjechał do Opola, gdzie był młodszym asystentem w katedrze języka rosyjskiego w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Ze względu na stosunki z kierownikiem katedry, zrezygnował z pracy w Opolu.
W 1956 . zamieszkał w Lubsku i był przez 13 lat nauczycielem i bibliotekarzem w Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym ( 1956 – 1966 ) oraz w Liceum Pedagogicznym ( 1966 – 1969 ).
Do PZPR należał w latach 1945 – 1959 i od 1961 – 1972.
W 1969 r. wyjechał do Kostrzyna, gdzie do 1972 był nauczycielem w Technikum Chemicznym i inspektorem pracy przy Ognisku ZNP. Powrócił do Lubska w 1972 r.. Do czasu przejścia na emeryturę w 1985 r. był dyrektorem Biblioteki Pedagogicznej.
Był działaczem społecznym, wiele czasu poświęcił pacy z młodzieżą. Cieszył się dużym szacunkiem i zaufaniem. Od 1981 r. był członkiem ZW PTTK w Zielonej Górze, a od 1984 r. członkiem Kolegium Redakcyjnego Lubskich Zeszytów Historycznych, wydawanych przez LTK. Był też członkiem Towarzystwa Przyjaźni Polsko – Greckiej, Stowarzyszenia „Wisła – Odra”. Za działalność zawodową i społeczną otrzymał Złotą Odznakę „Zasłużony działacz kultury”, Honorową Odznakę „ Za zasługi w rozwoju województwa zielonogórskiego”, Honorową Odznakę ZG PTTK,, Honorową Odznakę „Zasłużony dla miasta Lubska”, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Lubską Nagrodą Kulturalną.
Jest autorem 18 artykułów opublikowanych i 9 referatów wygłoszonych na sesjach.
Krajoznawcy pamiętają Lucka jako żarliwego piewcę ziemi ojczystej na biesiadach i sympozjach krajoznawczych w Lubsku, Żaganiu i Zielonej Górze. Zawsze dostarczał ciekawych tematów. Uważa się Go za odkrywcę i za popularyzatora w naszej społeczności, Jana Raka, który był pierwszym poetą serbołużyckim. Z Jego inicjatywy Prezydium MRN w Lubsku imieniem Jana Raka nazwało jedną z ulic Lubska.
Lucjan lubił wędrować po Ziemi Lubskiej i to było Jego pasją. Przeszedł cały szlak wzdłuż Lubicy, od źródeł aż po ujście. Podczas tych eskapad odkrył wiele ciekawych zakątków na naszej ziemi, przetarł wiele nowych szlaków, odkrył krzyż pokutny w lesie k. Raszyna oraz głaz pamiątkowy pod Gubinem, na miejscu zniszczonym przez Husytów w 1429 r. wsi Schmachtenhayn, wraz z kolegami przepłynął kajakiem Lubszę, od Lubska aż po Gubin.
Interesował się również Łużycami. Opracował 3000 not bibliograficznych na tematy łużyckie.
Zaangażowany był mocno w działalność Lubskiego Towarzystwa Kultury. Wszędzie był widoczny i obecny.
Źródło:
Hładkiewicz W., Wojecki M., Lucjan Grzeja – badacz i popularyzator Łużyc Wschodnich, „Lubskie Zeszyty Historyczne nr 9 / 1986.
( Tekst : Urząd Miejski w Lubsku, Foto : UM i LDK )

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Spotkania sekcji LDK

W Lubskim Domu Kultury już odbywają się pierwsze zajęcia sekcji i kół zainteresowań LDK. Dokładne informacje o spotkaniach znajdują się w menu po prawej stronie, w zakładce > SEKCJE

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Ruszyły zajęcia sekcji Lubskiego Domu Kultury

W Lubskim Domu Kultury rozpoczęły się zajęcia w sekcjach i kołach zainteresowań. Szczegółowy wykaz spotkań znajdą Państwo na naszej stronie, w menu SEKCJE. Zapraszamy :) 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Warsztat wokalny Klangor

W piątek (14.09) odbyło się spotkanie organizacyjne z Panem Rafałem Żurawińskim, instruktorem Warsztatu Wokalnego KLANGOR. Jak widać, zajęcia cieszą się równie dużym zainteresowaniem, jak funkcjonująca kolejny rok sekcja wokalna Konsonans. Efekty ćwiczeń będzie można zobaczyć już niebawem podczas wydarzeń organizowanych przez Lubski Dom Kultury, zapraszamy!

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

15 września w Kawiarni Mocca wystąpił zespół TON.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Złote Gody

We wtorek (11.09)  w sali widowiskowej LDK miała miejsce uroczystość wręczenia przez Burmistrza Lubska Lecha Jurkowskiego odznaczeń Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie. Odznaczenia za jubileusz 50 - lecia pożycia otrzymało 19 par, 3 pary zostały nagrodzone za jubileusz 60 - lecia zawarcia małżeństwa.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Piknik Kolejowy

W sobotę (08.09) przy dawnym dworcu kolejowym miał miejsce organizowany po raz trzeci Piknik Kolejowy. Wśród atrakcji największym powodzeniem cieszyły się przejażdżki drezynami. Na zainteresowanych czekała bogata wystawa o tematyce kolejowej a najmłodsi brali udział w animacjach i zajęciach plastycznych, do dyspozycji były również dmuchańce i malowanie buziek. Nie zabrakło również stoiska z pysznymi przekąskami ani łakoci dla milusińskich.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

20. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej

2 września w kościele pw.NNMP w Lubsku odbył się koncert kameralny 20. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej. Mieliśmy zaszczyt wysłuchać gry na organach w wykonaniu Filipa Presseisena oraz wysłuchać utworów Grupy Śpiewu Białego “Drewno”. Kolejny koncert odbędzie się tym razem w Forst, 9 września. Zapraszamy.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

1 2 3 4 5 6 ... 153
  • Baner: tablica