LDK Lubsko

Informacje

Jesteś tutaj: Strona głównaAKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

PRZETARG LDK

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Umowy poprzez zmianę WZORU UMOWY. Aktualny wzór umowy znajduje się w zakładce przetargi/roboty budowlane.

PRZETARG

Działając na podstawie art. 38 ust 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.) ustawy pzp, uprzejmie Państwa informujemy, iż Zamawiający postanowił przedłużyć termin składania ofert na dzień 15 kwietnia 2011 r., w związku z przekazaniem dla Wykonawców projektów wykonawczych wraz z rysunkami oraz zmienionymi przedmiarami robót, dotyczącymi przedmiotu zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów w trybie przetargu nieograniczony na : Modernizacja Lubskiego Domu Kultury dla potrzeb spotkań polsko-niemieckich.

PRZETARG LDK

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi przedmiotu zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczony na : Modernizacja Lubskiego Domu Kultury dla potrzeb spotkań polsko-niemieckich działając na podstawie art. 38 ust 6 ustawy pzp, uprzejmie Państwa informujemy, iż Zamawiający postanowił przedłużyć termin składania ofert na dzień 7 marca 2011 r. Przedłużenie terminu składania ofert wynika z potrzeby udzielenia właściwych odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców. Zamawiający informuje, że ponownie udzieli odpowiedzi na pytania, które zostały zamieszczone na stronie Lubskiego Domu Kultury www.ldk.lubsko.pl dnia 18.01.2011r. i zdjęte dnia 25.01.2011r. Szczegółowość i ogromna ilość pytań do przedmiotu zamówienia zobowiązuje Zamawiającego do rzetelnej odpowiedzi, celem prawidłowej realizacji projektu. W związku z tym Zamawiający w porozumieniu z autorem projektu budowlanego, przygotuje szczegółowe odpowiedzi na wszystkie pytania, łącznie z projektami branżowymi wykonawczymi. Dlatego też, z przyczyn wskazanych powyżej termin składania ofert zostaje zmieniony z dnia 2011-01-27 na dzień 2011-03-07. Tym samym termin otwarcia ofert ulega zmianie z dnia 2011-01-27 na dzień 2011-03-07. Jednocześnie informujemy, że nie uległy zmianie miejsce oraz godzina składania i otwarcia ofert.

PRZETARG LDK


W związku z dużą liczbą zapytań Wykonawców i udzielonych odpowiedzi przez Zamawiającego, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 27.01.2011r. na godz. 10:00 działając na podstawie art. 38 ust 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (t. j. Dz. U. 2010 roku, nr 113 poz. 759 ze zm.). Oferty proszę składać w sekretariacie Lubskiego Domu Kultury.

PRZETARG - REMONT LDK

Działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (t. j. Dz. U. 2010 roku, nr 113 poz. 759 ze zm.) Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 24.01.2011r. na godz. 10:00. Oferty proszę składać w sekretariacie Lubskiego Domu Kultury.

 

[więcej w zakładce na naszej stronie pod nazwą 'przetarg']

ARCHIWUM

Informacje z działu "aktualności" z lat (licząc od daty założenia strony) 2007-2011 znajdują się u administratora strony  

  • Baner: tablica