Informacje

Tuchola Żarska

  • 19-07-2018
We wtorek (17.07) w Tucholi Żarskiej odbył się półmetek działań w ramach „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii”. Zabawy poprowadzili animatorzy Lubskiego Domu Kultury: Krzysztof Hamerski, Łukasz Michałkiewicz.
Oprawa muzyczna Marcin Czajka 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją