Informacje

Spotkania sekcji LDK

  • 21-09-2018
W Lubskim Domu Kultury już odbywają się pierwsze zajęcia sekcji i kół zainteresowań LDK. Dokładne informacje o spotkaniach znajdują się w menu po prawej stronie, w zakładce > SEKCJE

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją