Informacje

Wyniki WLC

  • 05-03-2019
Do dalszego etapu przechodzi jedna drużyna z powiatu (jedna z klas młodszych i jedna z klas starszych). Warunkiem przejścia do dalszego etapu jest uzyskanie min. 80% punktów czyli 120 punktów. Jeżeli w powiecie żadna drużyna nie uzyskała 120 punktów, wówczas żadna z nich nie przechodzi dalej. Jeżeli w danym powiecie kilka drużyn uzyskało min. 120 punktów, do dalszego etapu przechodzi ta drużyna, która zdobyła najwięcej punktów. 
W załącznikach wyniki. 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją