Informacje

PRZETARG - REMONT LDK

  • 07-01-2011

Działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (t. j. Dz. U. 2010 roku, nr 113 poz. 759 ze zm.) Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 24.01.2011r. na godz. 10:00. Oferty proszę składać w sekretariacie Lubskiego Domu Kultury.

 

[więcej w zakładce na naszej stronie pod nazwą 'przetarg']

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją