Informacje

PRZETARG LDK

  • 20-01-2011


W związku z dużą liczbą zapytań Wykonawców i udzielonych odpowiedzi przez Zamawiającego, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 27.01.2011r. na godz. 10:00 działając na podstawie art. 38 ust 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (t. j. Dz. U. 2010 roku, nr 113 poz. 759 ze zm.). Oferty proszę składać w sekretariacie Lubskiego Domu Kultury.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją