Informacje

PRZETARG LDK

  • 25-01-2011

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi przedmiotu zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczony na : Modernizacja Lubskiego Domu Kultury dla potrzeb spotkań polsko-niemieckich działając na podstawie art. 38 ust 6 ustawy pzp, uprzejmie Państwa informujemy, iż Zamawiający postanowił przedłużyć termin składania ofert na dzień 7 marca 2011 r. Przedłużenie terminu składania ofert wynika z potrzeby udzielenia właściwych odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców. Zamawiający informuje, że ponownie udzieli odpowiedzi na pytania, które zostały zamieszczone na stronie Lubskiego Domu Kultury www.ldk.lubsko.pl dnia 18.01.2011r. i zdjęte dnia 25.01.2011r. Szczegółowość i ogromna ilość pytań do przedmiotu zamówienia zobowiązuje Zamawiającego do rzetelnej odpowiedzi, celem prawidłowej realizacji projektu. W związku z tym Zamawiający w porozumieniu z autorem projektu budowlanego, przygotuje szczegółowe odpowiedzi na wszystkie pytania, łącznie z projektami branżowymi wykonawczymi. Dlatego też, z przyczyn wskazanych powyżej termin składania ofert zostaje zmieniony z dnia 2011-01-27 na dzień 2011-03-07. Tym samym termin otwarcia ofert ulega zmianie z dnia 2011-01-27 na dzień 2011-03-07. Jednocześnie informujemy, że nie uległy zmianie miejsce oraz godzina składania i otwarcia ofert.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją