Informacje

PRZETARG

  • 31-03-2011

Działając na podstawie art. 38 ust 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.) ustawy pzp, uprzejmie Państwa informujemy, iż Zamawiający postanowił przedłużyć termin składania ofert na dzień 15 kwietnia 2011 r., w związku z przekazaniem dla Wykonawców projektów wykonawczych wraz z rysunkami oraz zmienionymi przedmiarami robót, dotyczącymi przedmiotu zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów w trybie przetargu nieograniczony na : Modernizacja Lubskiego Domu Kultury dla potrzeb spotkań polsko-niemieckich.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją