Informacje

PRZETARG LDK

  • 07-04-2011

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Umowy poprzez zmianę WZORU UMOWY. Aktualny wzór umowy znajduje się w zakładce przetargi/roboty budowlane.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją